IONISERENDE STRÅLINGS ATTEST

Ved arbejde med ioniserende stråling skal du have en lægeattest. Vi tager relevante prøver og udsteder attest til Arbejdstilsynet.

Ioniserende strålings attest

Arbejdet med ioniserende stråling er forbeholdt personer, hvis helbred ikke påvirkes af denne type arbejde. Derfor er det nødvendigt, at de, der skal arbejde med strålingen, gennemgår en lægeundersøgelse og helbredskontrol før arbejdets påbegyndelse. Ved den første undersøgelse udsteder lægen en særlig attest. Formålet med attesten er at sikre, at den pågældende person fysisk og mentalt er egnet til at arbejde med ioniserende stråling.

Enhver, der udfører arbejde med ioniserende stråling, skal rutinemæssigt gennemgå helbredsundersøgelser med henblik på løbende vurdering af deres egnethed til at udføre det pågældende arbejde. Disse undersøgelser tilpasses til arten og omfanget af strålingseksponeringen samt den enkeltes helbredstilstand.

Helbredstilstanden skal vurderes mindst én gang årligt og i visse tilfælde hyppigere, afhængigt af strålingsforholdene og den enkeltes helbredsmæssige behov.

 

Vores attest inkluderer en helbredsundersøgelse, herunder blodprøver, der kan udføres enten på vores klinik i Charlottenlund eller andre steder efter aftale.

Vi er eksperter i at levere kvalitetsmæssige helbredsattester til arbejde med ioniserende stråling, og vi sikrer, at du opfylder de nødvendige krav for at udføre dette specialiserede arbejde. For mere information, kontakt os venligst.

Arbejdet med ioniserende stråling kan først påbegyndes, når lægeattesten er blevet udstedt.

Ioniserende strålings attest
 

Vores attest inkluderer en omfattende helbredsundersøgelse, herunder blodprøver, der kan udføres enten på vores klinik i Charlottenlund eller andre steder efter aftale.

Vi er eksperter i at levere kvalitetsmæssige helbredsattester til arbejde med ioniserende stråling, og vi sikrer, at du opfylder de nødvendige krav for at udføre dette specialiserede arbejde. For mere information, kontakt os venligst.

Arbejdet med ioniserende stråling kan først påbegyndes, når lægeattesten er blevet udstedt.