ONSHORE VIND

Vi tilbyder certifikater for arbejde med onshore vind.

ONSHORE VIND

Vi udfører certifikater til arbejde med onshore vind i forskellige dele af verden, hvor der gælder specifikke krav og regler.

Mast Och Stolp Certifikat | Mast Intyg Sweden

Medicals ApS udsteder certifikater til personer, der skal arbejde i Sverige og udføre klatring med stor niveauforskel. Stor niveauforskel betyder normalt mere end 13 meter, hvilket ofte er tilfældet ved arbejde inden for onshore vind. Dette arbejde indebærer risici for frit fald eller ukontrollerede situationer, hvor redning kan være vanskelig.

Lægekontrollen skal udføres inden ansættelsesstart og derefter med højst et års mellemrum.

Hvis du er under 40 år, kræves et arbejds-EKG hvert 5. år.

Hvis du er mellem 40-49 år, kræves et arbejds-EKG hvert andet år.

Hvis du er over 50 år, kræves et arbejds-EKG hvert år.

Både helbredsundersøgelse, arbejds-EKG og lægeundersøgelse udføres på Medicals ApS’ klinik i Charlottenlund.

Vi tilbyder også Renewable UK (RUK) Medical samt G41 Working at heights til Tyskland.

Vores mål er at sikre, at du har de nødvendige certifikater og sundhedstjek for at udføre dit arbejde inden for onshore vindsektoren på en sikker og pålidelig måde.

Kontakt vores klinik for yderligere information om vores services og krav inden for onshore vindcertifikater og medicinske undersøgelser. Vi er her for at støtte dig i din karriere inden for denne spændende branche.

Klinikken udfører Chester Step Test

Certifikater til Offshore vind – klik her

Onshore vind

Vigtigheden af On shore Vind attester

Onshore vindattester spiller en afgørende rolle i sikringen af sikkerheden og sundheden for de personer, der arbejder i denne sektor. Certifikaterne er vigtige, da de sikrer, at medarbejderne er fysisk og mentalt egnet til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med onshore vindprojekter. De omfattende lægeundersøgelser, herunder arbejds-EKG, sikrer, at medarbejderne er i stand til at arbejde effektivt og sikkert i miljøer med stor niveauforskel og risiko for faldulykker. Ved at opretholde regelmæssige undersøgelser kan man identificere eventuelle helbredsproblemer i tide og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere risikoen for arbejdsrelaterede skader og sygdomme. Dette bidrager til en tryggere og mere produktiv arbejdsplads i onshore vindsektoren.