SØFARTSLÆGE

Medicals udfører Dansk Søfartsbevis / Sundhedsbevis, Sønæringsbevis, Syns- og høreprøve for fritidssejlere samt certifikat til Svenske Søfarende

Søfartslæge: Hurtig tid, online booking, nem parkering

Som en godkendt Søfartslæge ved Søfartsstyrelsen, tilbyder vi lægeundersøgelse af søfarende og fiskere. For at arbejde på skib, skal søfarende have et gyldigt sundhedsbevis (“Blå Bog”). Sundhedsbeviset er gyldigt i op til 2 år, og for personer mellem 16 – 18 år er gyldigheden maksimalt 1 år.

Forberedelse til Undersøgelsen

Du skal medbringe billed ID, oplysninger om evt. medicinsk eller psykiatrisk behandling. Før undersøgelsen skal du aflevere en urinprøve og udfylde en blanket med helbredsoplysninger. Vi følger bekendtgørelsen, se link nedenfor.

Vaccination for Søfarende

Alt efter stilling på skibet, fartsområde og lokale krav er der ofte behov for vaccination. Vi tilbyder at gennemgå vaccinationsstatus i forbindelse med undersøgelsen, og ved behov lagerfører vi alle relevante vacciner.

Svenske Søfarende

Vi er godkendt af den svenske transportstyrelse til at undersøge svenske søfarende. Certifikatet laves elektronisk, og du får en kopi med efter undersøgelsen. Se mere på Transportssyrelsen´s hjemmeside Sverige.

Syns og Høreprøve for Fritidssejlere – Sønæringsbevis (duelighedsbevis, Yachtskipper af 1. – og 3. grad).

Vi er godkendt af Søfartsstyrelsen til at udføre denne undersøgelse. Bruges til sønæringbevis for yachtskipper af 1. grad og 3. grad samt duelighedsbevis.

Du skal medbringe billed-ID til undersøgelsen. Certifikatet får du med det samme. Gyldigheden af syns- og høreprøven er 3 år. Dokumentet skal uploades til Søfartsstyrelsen – se vejledning her: Søfartsstyrelsen´s hjemmeside

Link til gældende bekendtgørelse 

Vaccination

Alt efter stilling på skibet, fartsområde og lokale krav er der ofte behov for vaccination. Vi tilbyder at gennemgå vaccinationsstatus i forbindelse med undersøgelsen, og ved behov lagerfører vi alle relevante vacciner. Se priser