OGUK | Engelsk Offshore

Vi er godkendt til at udstede Oil & Gas UK Certifikat.

OGUK

Offshore arbejdere skal gennemgå en lægeundersøgelse, der klassificerer dem som egnede til at arbejde offshore. Kun læger, der er godkendt af Oil&Gas UK, kan gennemføre undersøgelsen.

En OGUK Offshore Attest inkluderer:

  • Sygdomshistorik

  • Fysisk undersøgelse

  • Hørescreening / Audiometri

  • Lungefunktion / Spirometri (Hvis indikation)

Medbring venligst:

  • Foto ID

  • Udtalelse fra behandlende specialist hvis relevant 

Gyldigheden af attesten er op til 2 år. 

OGUK (uden restriktioner) kan bruges i Norge. Klinikken kan også udføre Norsk offhore attest.

Vi tilbyder vaccination i forbindelse med din undersøgelse.