Medicals ApS er ansvarlig for vaccinationer foretaget på landets apoteker - herunder sæsonen 2023/2024.

OGUK | Engelsk Offshore

Vi er godkendt til at udstede Oil & Gas UK Certifikat.

OGUK

Offshore arbejdere er forpligtet til at gennemgå en omfattende lægeundersøgelse for at blive klassificeret som egnede til at arbejde offshore. Det er afgørende, at denne vigtige undersøgelse udføres af læger, der er officielt godkendt af Oil&Gas UK, for at sikre høj kvalitet og nøjagtighed i vurderingen.

En OGUK Offshore Attest indeholder en omhyggelig vurdering af flere afgørende aspekter:

  • Sygdomshistorik gennemgås nøje for at identificere eventuelle tidligere eller eksisterende sundhedsproblemer, der kan påvirke den ansattes egnethed til offshore arbejde.

  • Fysisk undersøgelse udføres for at evaluere den ansattes generelle helbredstilstand og fysiske formåen.

  • Hørescreening / Audiometri udføres for at vurdere den ansattes hørelse og sikre, at de er i stand til at opfange og reagere på vigtige lydsignaler i det offshore miljø.

  • Lungefunktion / Spirometri (Hvis indikation) testes for at vurdere den ansattes lungekapacitet og åndedrætsfunktion.

Ved din konsultation bedes du venligst medbringe:

  • Foto ID

  • Udtalelse fra behandlende specialist hvis relevant medicinsk information, skal tages i betragtning.

OGUK Engelsk Offshore certifikat til medarbejdere

Gyldigheden af OGUK Offshore

Attesten strækker sig normalt over en periode på op til 2 år, hvorefter det anbefales at gennemgå en ny undersøgelse for at sikre, at den ansatte stadig opfylder kravene. Vores erfarne og certificerede læger er dedikerede til at udføre OGUK Offshore Attester med professionalisme og omhu for at sikre sikkerheden og sundheden for offshore arbejderne.

OGUK (uden restriktioner) kan bruges i Norge. Klinikken kan også udføre Norsk offhore attest.

Vi tilbyder vaccination i forbindelse med din undersøgelse.