Medicals ApS er ansvarlig for vaccinationer foretaget på landets apoteker - herunder sæsonen 2023/2024.

NORSK OFFSHORE ATTEST

Vi er godkendt til at udstede certifikat for arbejde på norsk offshore sokkel.

Norsk Offshore

Vi er autoriserede til at udføre lægeundersøgelser og udstede Norsk Offshore attest / helseattest til offshore arbejdere. Denne medicinske undersøgelse er afgørende for at vurdere din egnethed til at arbejde offshore. Bemærk venligst, at kun læger, der er behørigt godkendt af Fylkesmanden i Rogaland, har beføjelse til at udføre denne omfattende undersøgelse, se mere

En attesten indeholder:

  • Sygehistorik
  • Fysisk undersøgelse
  • Hørescreening / Audiometri
  • Lungefunktion / Spirometri

For at lette processen bedes du venligst medbringe:

  • Foto ID
  • Udtalelse fra behandlende læge hvis du får medicin, eller følges grundet kronisk sygdom.

Klinikken kan også udføre OGUK Engelsk offshore attest.

 
Norsk Offshore Attest

Gyldighed af attest

Gyldigheden af attesten strækker sig over en periode på op til 2 år, hvorefter det vil være nødvendigt at gennemgå en ny undersøgelse. Vores mål er at sikre, at du opnår den påkrævede attest og er i stand til at udføre dine arbejdsopgaver på en sikker og effektiv måde. Vores erfarne team af specialiserede læger står til rådighed for at sikre, at du opfylder de nødvendige krav og sikrer din sikkerhed og sundhed under dit arbejde offshore.