Certifikater til søfart, oil&gas og vindsektoren

Norsk Offshore

Vi er godkendt til at udføre lægeundersøgelse og udstede Norsk Offshore Attest / Helseattest for arbejde på Norsk Sokkel. 

Offshore arbejdere skal gennemgå og bestå en medicinsk undersøgelse, der klassificerer dig som egnet til at arbejde offshore. Kun læger, der er godkendt af Fylkesmanden i Rogaland må udføre undersøgelsen, se mere: KLIK HER

En Norsk Offshore attest indeholder:

  • Sygehistorik

  • Fysisk undersøgelse

  • Hørescreening / Audiometri

  • Lungefunktion / Spirometri

Medbring venligst:

  • Foto ID

  • Udtalelse fra behandlende læge hvis du får medicin, eller følges grundet kronisk sygdom.

Gyldigheden af attesten er op til 2 år. 

Klinikken kan også udføre OGUK Engelsk offshore attest: KLIK HER