OFFSHORE VIND

Vi tilbyder relevante attester for arbejde med havvind.

Offshore vind

Ved arbejde inden for vindsektoren tilbyder vores klinik udstedelse af Engelsk Offshore Attest OGUK samt udførelse af den påkrævede Chester Step Test. Den Offshore vind attest er gyldig i op til to år og omfatter en omhyggelig og professionel vurdering af følgende aspekter:

  • Udfyldelse af et detaljeret helbredsskema

  • Omfattende lægeundersøgelse med fokus på relevante sundhedsmæssige parametre

  • Urinprøve for nøjagtig vurdering af sundhedstilstanden

  • BMI (Body Mass Index) beregning for at sikre en sund kropssammensætning

  • Synsprøve for at vurdere den visuelle funktion

  • Blodtryksmålinger for at sikre et stabilt blodtryk

  • Lungefunktionstest (Spirometri) for at vurdere lungekapaciteten

  • Høretest (Audiometri) for at evaluere hørelsen

Vores certifikater udstedes i nøje overensstemmelse med de vejledende retningslinjer fra Oil & Gas UK, der sikrer en høj standard og professionalisme.

Vi er specialiserede i at imødekomme de specifikke krav i vindsektoren og sikre, at du er i stand til at udføre dit arbejde sikkert og effektivt på offshore vindanlæggene.

Kontakt vores klinik for yderligere oplysninger om vores services inden for offshore vindattester og fysiske tests. Vi er her for at støtte dig og bidrage til din succes i denne ansvarsfulde og krævende sektor.

Klinikken udfører Chester Step Test.

Certifikater til Onshore vind – klik her

Offshore Vind

Vigtighed af Offshore vind attester

Offshore vindattester er afgørende for sikkerheden og effektiviteten inden for arbejdet i vindsektoren. Ved at udstede Engelsk Offshore Attest OGUK og udføre nødvendige fysiske tests som Chester Step Test, sikrer vi en omhyggelig vurdering af den søfarendes helbred og evne til at udføre arbejdet på vindanlægget. Disse attester bidrager til at identificere eventuelle helbredsrisici og sikre, at besætningsmedlemmerne er i stand til at klare krævende arbejdsmiljøer og nødsituationer til søs. Vores mål er at opretholde en høj standard af sikkerhed og professionel praksis inden for offshore vindsektoren.