Medicals ApS er ansvarlig for vaccinationer foretaget på landets apoteker - herunder sæsonen 2023/2024.

NATARBEJDE

Medicals udfører helbredsundersøgelser til natarbejde, så du kan opfylde de nødvendige krav og sikre dit helbred.

Lovkrav om helbredsundersøgelser

Ifølge loven er det et krav, at arbejdsgivere tilbyder en helbredsundersøgelse for natarbejdere mindst hver tredje år. Denne undersøgelse er en vigtig del af at sikre medarbejdernes sundhed og trivsel, især for dem, der arbejder om natten.

Hvad indebærer natarbejde helbredsundersøgelse?

Helbredsundersøgelsen skal omfatte en undersøgelse af medarbejderens fysiske og psykiske sundhed og vurdere eventuelle sundhedsrisici, der er forbundet med natarbejde. Den skal udføres af en læge eller en anden sundhedsprofessionel og skal omfatte en vurdering af medarbejderens søvnvaner og -kvalitet, arbejdsrelaterede risici og eventuelle sundhedsproblemer, som kan påvirke arbejdet om natten.

Arbejdsgiverens forpligtelser

Arbejdsgivere er også forpligtet til at give medarbejderne information om sundhedsrisici og forebyggelse af sundhedsproblemer i forbindelse med natarbejde og til at tilbyde passende træning og uddannelse for at sikre, at medarbejderne er i stand til at håndtere de fysiske og psykiske krav, der er forbundet med natarbejde.

Det kan omfatte:

  • Søvnforstyrrelser: Evaluering af søvnkvalitet og identifikation af søvnproblemer som søvnløshed eller døgnrytmeforstyrrelser.
  • Træthed og manglende opmærksomhed: Vurdering af graden af træthed og opmærksomhedsvanskeligheder, som kan påvirke medarbejdernes præstation og sikkerhed.
  • Sundhedsmæssige konsekvenser: Identifikation af mulige sundhedsmæssige problemer såsom hjerte-kar-sygdomme, diabetes eller psykiske lidelser, der kan være forbundet med natarbejde.
  • Sociale og familiemæssige udfordringer: Vurdering af indvirkningen af natarbejde på medarbejdernes sociale liv, familieliv og relationer.

Hvad kan en helbredsundersøgelse for natarbejdere indebære?

En helbredskontrol for medarbejdere, der arbejder om natten, kan omfatte en række forskellige evalueringer og undersøgelser, der er designet til at vurdere medarbejdernes sundhed og trivsel og identificere eventuelle risici eller problemer, der er forbundet med natarbejde.

 

Hvordan kan Medicals ApS hjælpe?

Medicals ApS kan hjælpe med at udvikle en skræddersyet helbredskontrol til natarbejdere. Kontakt os for vejledning og pris.

For personer der arbejder om natten offshore, tilbyder vi at udføre undersøgelsen via videokonsultation.