Medicals ApS er ansvarlig for vaccinationer foretaget på landets apoteker - herunder sæsonen 2023/2024.

RSV

Vaccine mod Respiratorisk syncytialvirus. | Abrysvo

Abrysvo: Effektiv beskyttelse mod RSV 

Abrysvo er en vaccine, der målrettet beskytter mod sygdom i de nedre luftveje forårsaget af respiratorisk syncytialvirus (RSV).

Hvad er RSV?

Respiratorisk syncytialvirus (RSV) er et virus, der primært påvirker luftvejene og er en almindelig årsag til infektioner i de øvre og nedre luftveje. RSV kan være alvorlig for spædbørn, ældre voksne og personer med svækket immunforsvar.

RS-virus kan forårsage: 

  1. Øvre luftvejsinfektioner: RSV kan forårsage milde til moderate infektioner i de øvre luftveje, såsom forkølelse, næseflåd, hoste og nysen. Disse symptomer ligner ofte dem, der er forbundet med andre vira, der forårsager øvre luftvejsinfektioner. 
  2. Nedre luftvejsinfektioner: I mere alvorlige tilfælde kan RSV forårsage infektioner i de nedre luftveje, såsom lungebetændelse. Dette er særlig bekymrende for spædbørn, hvor RSV-infektioner i de nedre luftveje kan føre til betydelige vejrtrækningsproblemer.  

Risikogrupper: Spædbørn, især for tidlig fødte, ældre voksne og personer med svækket immunforsvar og lungesygdom er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige symptomer og komplikationer som følge af RSV-infektion. 

Sæsonbetonet forekomst: RSV-infektioner forekommer sæsonbetonet og er mere almindelige om vinteren og foråret.

Vaccinens virkning 

Vaccinen indeholder proteiner fra overfladen af RS-virus, og når en person vaccineres med Abrysvo genkender immunsystemet disse virale proteiner som “fremmede” og skaber et forsvar mod dem. Hvis den vaccinerede person senere udsættes for virusset, vil immunsystemet reagere hurtigt og effektivt for at forhindre sygdom i de nedre luftveje forårsaget af RSV. 

Data om Abrysvos effekt 

Resultater fra en omfattende undersøgelse med over 34.000 voksne, der er 60 år eller ældre, viser, at Abrysvo reducerede risikoen for at udvikle sygdom i de nedre luftveje forårsaget af RSV med 67% sammenlignet med dem, der modtog en inaktiv placebo. Yderligere dokumentation fra et separat studie med gravide kvinder bekræfter, at Abrysvo reducerede risikoen for RSV-relateret sygdom i de nedre luftveje med 51% hos spædbørn født af vaccinerede mødre. 

Abrysvo demonstrerer sin effektivitet både hos voksne over 60 år og hos spædbørn født af vaccinerede mødre i mindst de første 6 måneder af livet. Vaccinen viser ingen betydelige sikkerhedsmæssige bekymringer, og de fleste bivirkninger er milde eller moderate. Efter en grundig vurdering har Den Europæiske Lægemiddelagentur godkendt vaccinen til brug i EU. 

Målgruppen for vaccination 

Abrysvo anbefales til personer på 60 år og ældre. 

Desuden er vaccinen godkendt til anvendelse hos gravide kvinder i graviditetsuge 24 til 36, med det formål at overføre passiv beskyttelse mod RSV til spædbørn fra fødslen. Man ser en beskyttelse hos spædbørn i mindst 6 måneder efter fødslen, hvis moderen har været vaccineret under graviditeten. Vaccinationen kan administreres samtidig med vaccination mod influenza, men med forskellige injektionssteder.  

Bemærk: Der skal være et minimumsinterval på to uger mellem administrationen af Abrysvo og vaccine mod difteri, tetanus og kighoste (diTeKi).