Medicinsk behandling af overvægt & fedme

Vi tilbyder medicinsk behandling af svær overvægt & fedme efter forundersøgelse og individuel vurdering. 

Medicinsk behandling af svær overvægt & fedme

Baggrund

Vedvarende svær overvægt & fedme er uhensigtsmæssigt for helbrededet, fordi det medfører øget belastning af kroppens organer, og giver øget risiko for en lang række af følgesygdomme. Hertil kan det for nogle give nedsat livskvalitet med psykiske problemer.

For visse typer af job funktioner til søs, på boreplatforme og ved arbejde i højden samt arbejde der kræver transport med helikopter er der specifikke helbredskrav der indbefatter krav for vægt, BMI og livvidde. 

Fedme er forbundet med øget dødelighed. Ved et BMI på 30-35 er den gennemsnitlige levetid reduceret med 2-4 år, og ved et BMI på 40-45 er levetiden reduceret med 8-10 år.

Årsagen er en øget risiko for alvorlige følgetilstande:

 • Type 2 sukkersyge
 • Hjertekarsygdomme såsom forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og åreforkalkning
 • Søvnapnø
 • Belastningssygdomme i led, knogler samt muskler
 • Ufrivillig barnløshed
 • Urinsyregigt
 • Depression
 • Øget risiko for mindst 13 typer af kræft
 • Galdesten 

Konsekvens

Det er fortsat uvist, hvor mange der kan bevare vægttabet og faldet i langtidsblodsukkeret, hvis den medicinske behandling ophører efter et år eller to. En anden mulighed er at titrere dosis således den lige netop fastholder den ønskede eller opnåede  vægt. Det kan tænkes at behandlingen giver motivation og grundet vægttab en mulighed for at ændre livsstil, som får effekten til at vare ved.

Vi afventer indtil videre studier der kan afdække dette. Alle erfaringer tilsiger dog, at uden en kontinuerlig og effektiv livsstilsintervention, tager de fleste på i vægt ved ophør af den medicinske behandling.

BMI står for Body Mass Index og er en måde at finde ud af, om man vejer for meget eller for lidt i forhold til sin højde. For nogle personer med udtalt muskelmasse kan BMI være misvisende, og livvidde mere relevant. Ca. 17 % af den voksne danske befolkning opfylder WHO’s kriterier for svær overvægt ud fra BMI. 

BMI = vægt (kg)/højde (m)2

Undervægtunder 18,5 kg/m2
Normal vægt18,5-24,9 kg/m2
Overvægt 25-29,9 kg/m2
Fedme (medicinsk behandling mulig)30-34,9 kg/m2
Svær fedme (medicinsk behandling mulig)35-39,9 kg/m2
Ekstrem svær overvægt (medicinsk behandling mulig)over 40 kg/m2

Et højt taljemål indikerer meget abdominalt fedt (fedt omkring maven) og øger risikoen for en række livsstilssygdomme, herunder type 2 diabetes. Taljemålet måles stående med et almindeligt målebånd rundt om maven, mellem nederste ribben og hoftekam, ved en normal udånding.

 • For kvinder er risikoen for livsstilssygdomme høj ved et taljemål på over 88 cm
 • For mænd er risikoen for livsstilssygdomme høj ved et taljemål på over 102 cm.

Medicinsk Behandling

Medicals benytter såkaldte GLP-1a-analoger til behandlingen. De er appetitregulerende, giver følelse af mæthed, efterligner kroppens eget naturlige hormon og har ganske få bivirkninger, der oftest svinder efter kort tids brug. De hyppigste bivirkninger er  forstoppelse, forbigående kvalme, opkast og diarré.

Vi udfører forundersøgelse inklusiv blodprøver og sikrer du tåler behandlingen. 

Hvis man taber sig mere end blot +5 % ses gavnlige effekter på de risici der er forbundet med overvægt. Vægttabet der opnåes ved medicinsk behandling ligger ofte på 15% og for nogle mere.

Medicinsk behandling kan benyttes til vægtkontrol (som supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet) ved:  

 • Start-BMI ≥ 30 kg/m² eller 
 • Start-BMI 27-30 kg/m² samt mindst én vægtrelateret følgetilstand, fx præsukkersyge eller sukkersyge, forhøjet blodtryk eller obstruktiv søvnapnø.

Prisliste:

Forkonsultation incl blodprøver, BT, lividde, vejning: 1750 kr

Opfølgende konsultation / recept incl blodprøver: 1000 kr

Opfølgende konsultationer / recept via onlinekonsultation: 500 kr

Der kan i tillæg tilbydes måling af kondital før og efter behandlingsopstart.