SØFARENDE | SØFARTSLÆGE

SØFARTSLÆGE: DANSKE SØFARENDE

Kasper Banke Kristensen er udpeget som Søfartslæge af Søfartsstyrelsen og kan derfor tilbyde lægeundersøgelse af søfarende og fiskere. For at arbejde på skib, skal søfarende have et gyldigt sundhedsbevis. Et sundhedsbevis er gyldigt i op til 2 år. Søfartslægen må følge bekendtgørelsen, se link nedenfor. For personer mellem 16 – 18 år er gyldigheden maksimalt 1 år. Du skal medbringe billed ID, oplysninger om evt. medicinsk eller psykiatrisk behandling. Før undersøgelsen skal du aflevere en urinprøve.  Læs mere på Søfartsstyrelsen´s hjemmeside: KLIK HER  Se bekendtgørelse for lægeundersøgelsen: KLIK HER

 SVENSKE SØFARENDE

Vi er godkendt af den svenske transportstyrelse til at undersøge svenske søfarende. Certifikatet laves elektronisk, og du får en kopi med efter undersøgelsen. Se mere på Transportssyrelsen´s hjemmeside Sverige: KLIK HER

SYNS- OG HØREPRØVE FOR FRITIDSSEJLERE

Vi er godkendt af Søfartsstyrelsen til at udføre denne undersøgelse. Du skal medbringe billed ID til undersøgelsen. Certifikatet får du med det samme.Se mere på Søfartsstyrelsen´s hjemmeside: KLIK HER 

Hvis du har behov for vaccination i forbindelse med din undersøgelse tilbyder vi dette uden yderligere tidsbestilling: KLIK HER