Vi samarbejder med Waterfront Doctors i Hellerup & Århus.Kasper Banke Kristensen

MD GP Medicals

Speciallæge i Almen Medicin

Søfartslæge

Norsk / Engelsk OGUK Offshore Læge

Svensk Søfartslæge

Læge ved Practio, der driver vaccinationsklinikker i Danmark, Tyskland og England