OFFSHORE ATTESTER

Engelsk Offshore attest / Norsk Offshore attest

Er påkrævet før personale kan udføre arbejde offshore rundt om i verden.
OIL & GAS UK varetager regler for Engelske Offshore Attest (OGUK Medicals),
Mere information: KLIK HER


Liste over læger der er godkendt
til at udstede Engelsk Offshore Attest / OGUK: KLIK HER

Fylkesmannen i Rogaland varetager regler vedrørende den Norske Offshore attest / Norsk Helseattest. Mere information KLIK HER 

Liste over læger der er godkendt til at udstede Norsk Offshore attest / Helseerklæring: KLIK HER
Både Engelsk Offshore attest og Norsk Offshore attest skal udstedes af læger, der er autoriseret til dette. 

Kasper Banke Kristensen er certificeret til begge dele med kurser i Aberdeen, Bergen og Oslo.
En Offshore attest undersøgelse omfatter:

Sygehistorik

Fysisk undersøgelse

Hørescreening / Audiometri

Lungefunktionsundersøgelse (Norge)

Medbring FOTO ID

En Offshore attest er gyldig i op til 2 år. Nogle kan have restriktioner hvis der
er medicinske årsager som tilsiger dette.


 

Skulder vidde / Bideltoid måling

Grundet regler
fra Civil Aviation Authority (CAA), skal alle helikopterpassagerer (der flyver
ud fra UK) have en skuldermåling. Dette trådte i kraft april 2015. I andre
lande vil en skuldermåling ofte kunne foretages i heliporten inden afgang.

Vi udfører
(aktuelt) ikke denne undersøgelse. 

Du kan få målt
din Skuldervidde hos: Maersk Training eller RelyOn Nutec. Se mere på:

MAERSK TRAINING  eller RELYONNUTEC