Certifikater til søfart, oil&gas og vindsektoren

OFFSHORE ATTEST

Engelsk Offshore attest / Norsk Offshore attest

Er påkrævet før personale kan udføre arbejde offshore rundt om i verden.

OIL & GAS UK varetager regler for Engelske Offshore Attest (OGUK Medicals),

Mere information: KLIK HER
Liste over læger der er godkendt til at udstede Engelsk Offshore Attest / OGUK: KLIK HER
Liste over læger der er godkendt til at udstede Norsk Offshore attest / Helseerklæring: KLIK HER

Fylkesmannen i Rogaland varetager regler vedrørende den Norske Offshore attest / Norsk Helseattest. Mere information KLIK HER 

Både Engelsk Offshore attest og Norsk Offshore attest skal udstedes af læger, der er autoriseret til dette. 

Medicals er certificeret til begge dele med kurser i Aberdeen, Bergen og Oslo.
En Offshore attest undersøgelse omfatter:

  • Sygehistorik
  • Fysisk undersøgelse
  • Hørescreening / Audiometri
  • Lungefunktionsundersøgelse (Norge)
  • Medbring FOTO ID

En Offshore attest er gyldig i op til 2 år. Nogle kan have restriktioner hvis der er medicinske årsager som tilsiger dette.

Grundet regler fra Civil Aviation Authority (CAA), skal alle helikopterpassagerer (der flyver ud fra UK) have en skuldermåling. Dette trådte i kraft april 2015. I andre
lande vil en skuldermåling ofte kunne foretages i heliporten inden afgang.

Vi udfører (aktuelt) ikke denne undersøgelse. Du kan få målt din skuldervidde her:

MAERSK TRAINING  eller RELYONNUTEC