OFFSHORE ATTESTER

  • OGUK | Engelsk Offshore Attest
  • Norsk Helseattest | Norsk Offshore Attest

Engelsk Offshore attest / Norsk Offshore attest

Offshore attester er påkrævet før personale kan udføre arbejde offshore rundt om i verden.

OIL & GAS UK varetager regler for Engelske Offshore Attest (OGUK Medicals)

Fylkesmannen i Rogaland varetager regler vedrørende den Norske Offshore attest / Norsk Helseattest.  

Både Engelsk Offshore attest og Norsk Offshore attest skal udstedes af læger, der er autoriseret til dette. 

Offshore attester regler og gyldighed

Medicals ApS er certificeret til begge dele med kurser i Aberdeen, Bergen og Oslo.
En Offshore attest undersøgelse omfatter:

  • Sygehistorik
  • Fysisk undersøgelse
  • Hørescreening / Audiometri
  • Lungefunktionsundersøgelse (Norge)
  • Medbring FOTO ID

En Offshore attest er gyldig i op til 2 år. Nogle kan have restriktioner hvis der er medicinske årsager som tilsiger dette.

Offshore attester Engelsk og Norsk

Grundet regler fra Civil Aviation Authority (CAA), skal alle helikopterpassagerer (der flyver ud fra UK) have en skuldermåling. Dette trådte i kraft april 2015. I andre lande vil en skuldermåling ofte kunne foretages i heliporten inden afgang.

Vi udfører ikke denne undersøgelse. Du kan få målt din skuldervidde her:

Maersk Training eller Rely On Nytec