Meningitis

Meningitis

Meningitis, kaldes også hjernehindebetændelse. Det er en yderst alvorlig infektion, der kræver omgående behandling med antibiotika – for at undgå død og mén. Der skyldes bakterier. 
Meningitis smitter fra person til person via små dråber, når man hoster, nyser eller har tæt kontakt. Da meningitis kan udvikle sig dødeligt på få timer, er det vigtigt, at blive vaccineret hvis der er risiko på rejsen. Det gælder særligt visse rejser til Afrika. Ofte er meningitis vaccination et krav ved studieophold i USA.
 

Hvor risikerer du at blive smittet med Meningitis?

Meningitis smitter fra person til person ved kontakt med små dråber gennem hoste, nys eller ved direkte kontakt. 

Mange personer har meningitis bakterier i næse og hals uden at blive syge og er således såkaldt raske bærerere af bakterien.

Hvilke områder findes Meningitis?

Meningitis forekommer verden over, men især i Afrika syd for Sahara i tørsæsonen (Sahel). 

Dertil er der øget risiko ved skoleophold og studieture, hvor man er tæt sammen. 

Hvilke symptomer kan ses på Meningitis?

  • kraftig hovedpine

  • kvalme

  • opkastninger

  • høj feber

  • nakkestivhed

  • blødninger i huden (petecchier)

  • tiltagende påvirket almentilstand

  • sløret bevidsthedsniveau

Ubehandlet dør man af bakteriel meningitis.
 

Hvilken behandling findes mod Meningitis?

Det er vigitgt at søge læge akut ved mistanke om meningitis, da det er altafgørende at behandling initieres med det samme. Man bliver behandlet med antibiotika og binyrebarkhormon. 

Hvis man starter meningitis behandling tidligt, kan det oftest helbredes.

Hvordan bliver du vaccineret mod Meningitis?

Der findes flere bakterier der kan give meningitis. Typisk vaccineres med typerne ACWy før rejse. Visse steder i verden, herunder Danmark er Meningitis Type B også relevant. ACWY vaccinens (Nimenrix) beskyttelse varer 10 år, og voksne skal kun have en enkelt dosis for at være beskyttet. 

Du kan få din meningitis vaccine helt indtil dagen før afrejse. Visse lande har krav om vaccination inden indrejse – det gælder Saudi Arabien ved rejse til Hajj / Pilgrimrejse.