Helbredsattest for jernbanepersonale

Klinikken udfører helbredsattester for jernbanepersonale. Såvel førstegangsudstedelser som opfølgende undersøgelser. Helbredsgodkendelsen skal fornyes ved periodiske undersøgelser.

Helbredsundersøgelse skal pågå med følgende intervaller:

  • Hvert tredje år i alderen til og med 55 år.
  • Hvert år i alderen fra 56 år.

Personer, der udfører andre sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, bl.a. ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering, sikkerhedsopgaver i tog og deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  • Hvert femte år i alderen til og med 40 år.
  • Hvert tredje år i alderen fra 41 år til og med 62 år.
  • Hvert år i alderen fra 63 år.
Læs mere på nedenstående link: