IONISERENDE STRÅLING

Ved arbejde med Ioniserende stråling skal du have en lægeattest. Vi tager relevante prøver og udsteder attest til Arbejdstilsynet.

Ioniserende Stråling.

Arbejde med ioniserende stråling må kun udføres af personer, hvis helbred ikke forringes ved arbejdet. Derfor skal de, der skal arbejde med strålingen  før arbejdet gennemgå en lægeundersøgelse og helbredskontrol. Til den første undersøgelse udfylder lægen en særlig attest. Formålet er at sikre, at den undersøgte er fysisk og psykisk egnet til at arbejde med ioniserende stråling.

Enhver, der udfører arbejde med Ioniserende stråling, skal således gennemgå en rutinemæssig undersøgelse af helbredstilstanden med henblik på en vurdering af, om vedkommende fortsat er egnet til at udføre det pågældende arbejde. Undersøgelsen fastlægges og udføres under hensyn til arten og omfanget af udsættelsen for ioniserende stråling samt til den pågældendes helbredstilstand. 

Helbredstilstanden skal vurderes mindst én gang årligt og i få tilfælde hyppigere, hvis bestrålingsforholdene eller helbredstilstanden kræver det.

Attesten indkluderer en helbredsundersøgelse med blodprøver på klinikken i Charlottenlund eller efter aftale på virksomheden.

Arbejdet kan ikke begyndes, før lægeattesten foreligger.