COVID-19 QUICKTESTS

VI UDFØRER
Quick antigentest for COVID-19

Svar efter 15 minutter
ALLE UGENS DAGE FRA KL 7 TIL 23
Centralt i Charlottenlund
Gratis Parkering

                        

 

Medicals Copenhagen tilbyder privatpersoner samt firmaer en Covid-19 test.

Testen er en hurtig kvalitativ antigentest, som viser, om der er aktivt Covid-19 virus tilstede i en sekretprøve hos vedkommende.

En test med hurtigt svar er essentiel i smitteopsporingen af Covid-19 infektioner. Testen er tiltænkt som en initial screeningstest ifm. bekæmpelsen af Covid-19 pandemien. Konsekvensen af lang ventetid på test kan være kostbar både for privatpersoner samt firmaer, menneskeligt såvel som økonomisk.

Den er oplagt til personer, som ønsker en akut screening inden forretningsmøde, rejse, arbejde, sport, lægekonsultation, privatarrangement eller lignende. 

For erhvervskunder kan testen være effektiv som løbende screening af medarbejdere mhp. at undgå og begrænse smittespredning af Covid-19 infektioner, specielt i relation til spredning via asymptomatiske personer med Covid-19 infektion.

ON-SITE TEST:

Ved behov kan Medicals Copenhagen udføre Covid-19 ON-SITE testning på firmaadresse eller anden lokation fx i forbindelse med produktioner, konferencer, møder, private arrangementer m.m. 

Vi har indtil flere gange påvist positive tilfælde med Covid-19 ved sådanne lejligheder og dermed været medvirkende til at stoppe eller begrænse smittespredningen af Covid-19.

Testen er efter vores vurdering, på baggrund af det hurtige svar, yderst relevant og effektiv som supplement til den offentlige teststrategi, da der kan iværksættes de nødvendige foranstaltninger hurtigt.

Kontakt os på evanoes@medicals.dk eller telefon 31905959 for yderligere info. 

Se https://www.medicals.dk/covid-tests-virksomheder/

OM TESTEN:

Produkt: “Panbio Covid-19 Ag Rapid Test”

Producent: Det amerikanske firma Abbott.

Testen er CE-mærket (medicinsk udstyr klasse III).

Testen er publiceret på WHO’s Emergency Use List (EUL).

Testen har en sensitivitet (andelen af påviste positive tests, som er korrekt identificeret som sådanne) på 93,3%, (98,2% for prøver med CT-værdier ≤ 33), og en specificitet på 99,4% (andelen af negative test, som er korrekt identificeret som sådanne).

For yderligere information vedr. testen se producentens hjemmeside.

HVORDAN TAGES TESTEN:                          

Testen udføres af personale, som er oplært af Charlottenlund Lægehus Medicals Copenhagen. Testen er en vatpindprøve, hvor der indsættes en steril vatpind i patientens svælg/næsesvælg. Prøveresultatet kan aflæses ca. 15 minutter efter testning. Ved positivt testresultat følges op med ny podning, der sendes til laboratorie med henblik på PCR-analyse.                                       

Antigentesten koster 495 kr. Der kan betales med MobilePay samt diverse kort (Mastercard, Visa Dankort m.fl.) umiddelbart efter testningen.

Der udleveres personligt testcertifikat med resultatet. Medicals Copenhagen kan dog ikke garantere, at dette certifikat kan anvendes som gyldigt testresultat på skoler, arbejdspladser, rejsedestinationer m.m. Vi opfordrer til, at man selv kontakter relevant instans mhp. godkendelse af denne test.

 Kontakt os på evanoes@medicals.dk mhp. evt. oprettelse af eksklusiv firmaaftale.