Antistoffer mod SARS-CoV-2

Total COVID-19 antistoffer. Få målt mængden af antistoffer efter vaccination eller infektion som følge af COVID-19.

Antistoffer mod SARS-CoV-2 - kvantitativ måling

Testen er udviklet af danske BluSense Diagnostics

Testen tager blot 7 minutter, og foregår ved en fingerblodprøve. Testen kan både foretages i klinikken og on-site på arbejdspladser.

Svaret gives i enheden BAU / ml, der er WHO´s officielle skala. Op til 230 BAU /ml får du et præcist svar. Testen er meget sensitiv (99,4 %), og det vil sige, at hvis du har antistoffer finder BluBox dem. Der kan i sjældne tilfælde forekomme falsk positive.

 Antistoffer er en del af immunforsvaret og afgørende for immunforsvarets initiale respons, såfremt man udsættes for smitte. Det vides, at desto højere antistofniveau, desto bedre beskyttelse mod symptomatisk sygdom. 

Tidlige studier viser, at en vis dækning mod symptomer fra COVID-19, fås fra omkring 150 BAU / ml. Det er uvist om dette gælder Omikron.

Alt efter om du tidligere har været smittet, din kombination af vacciner, alder, kronisk sygdom og immundæmpende behandling vil antistofniveauet variere. Det vides også at antistofferne falder over tid, hvilket er en af årsagerne til der anbefales booster vaccination.

Anvendelse

BluSense testen kan vurdere:

  • Mængden af antistoffer efter vaccination
  • Mængden af antistoffer efter infektion
  • Pre-travel screening for antistoffer
  • Monitorering af antistofniveau over tid
  • Range 0 – 230 BAU / ml
BluSense testen kan ikke vurdere:

  • Immunitet / beskyttelse som følge af blandt andet T-celler

Konsekvens

Hvis du får målt lave antistoffer, vejleder vi omkring forholdsregler og muligheder. I fremtiden, kan det formentlig komme på tale at vaccinere efter antistof niveau og særligt monitorere risikogrupper tæt. Det vil formentlig også give mening at tilbyde de der ikke genererer antistoffer en anden type vaccine – f.eks. Novavax.

Som foreløbig eneste land i verden, bruger Schweitz nu et positivt antistoftestresultat som validt coronapas (skal udstedes i Schweiz). Læs mere: Her Beviset er gyldigt i 90 dage.

Du kan efter ønske modtage et certifikat med dit antistofniveau.

Resultat og fortolkning.

Resultatet af din antistofmåling er klart efter blot 7 minutter – herunder ses et eksempel på et testresultat:

Niveauet af antistoffer mod SARS-CoV-2 (infektion og/ eller vaccine) er under den minimale koncentration, som testen kan måle.

Antistoffer påvises ikke, hvilket betyder, at en patient måske ikke har været det tidligere inficeret, eller som vaccinationen ikke fremkaldte produktion af

et målbart immunrespons på tidspunktet for testen.

 

Inkonklusiv 15-30 BAU/mL

En inkonklusiv prøve bør testes igen med en ny kassette.

En inkonklusiv prøve betyder en meget lav til ikke-detekterbar mængde af antistoffer.

 

Positiv (30-230 BAU/mL)

Angiver, at patienten har udviklet en immunrespons mod SARS-CoV-2 efter infektion og/eller vaccination.

Baseret på videnskabelig litteratur betragtes høje antistofniveauer som over

150 BAU/ml. Derfor kan et resultat omkring 150-200 BAU/mL være forbundet

til medium/høje beskyttelsesniveauer. Hvis dit niveau af antistoffer er under 150

BAU/ml, bør du overveje at overvåge dine antistofniveauer over tid.

Høj positiv (>230 BAU/ml)

Den påviste mængde antistoffer overskrider testens kvantificeringsområde. Resultatet er validt og pålideligt.

Dit beskyttelsesniveau kan anses for højt. Det anbefales at gentage testen inden for 2-3 måneder idet

antistofniveauer falder over tid.