TYPISKE SPØRGSMÅL

Søfarende er bl.a. personer, der er ansat af en reder til at udføre skibstjeneste om bord på et skib i søen, dvs. arbejde, der udføres af personer, der deltager i skibets drift og vedligeholdelse samt de ombordværendes forplejning. Søfarende kan herudover være personer, der udfører reparation og vedligeholdelse af skibe, specielle skibsmedarbejdere, der er engageret til at arbejde til søs på et skib, samt rengørings- og cateringpersonale. Kilde: Søfartsstyrelsen

Kasper Banke Kristensen er godkendt som Søfartslæge af Søfartsstyrelsen siden 2013.

 

OGUK og Norsk Offshore

Engelsk Offshore attest eller Norsk Offshore attest er påkrævet før personale kan udføre arbejde offshore rundt om i verden.

Både Engelsk Offshore attest og Norsk Offshore attest skal udstedes af læger, der er autoriseret til dette. Kasper Banke Kristensen er certificeret til begge dele med kurser i Aberdeen, Bergen og Oslo.

En Offshore attest undersøgelse omfatter:

 • Sygehistorik
 • Physical Examination – including doctors review and measurements of such things as height, weight, vision, urine
 • Hørescreening / Audiometri
 • Lung function screening (Norway)

Medbring FOTO ID

Gyldigheden af attesten er op til 2 år. Some persons may be given certificates of shorter duration if they have medical problems that need earlier review.

Norsk Sokkel Attest er godkendt for arbejde i UK. Forudsat uden restriktioner. . 

Britisk og Hollandske offshore certifikater kan bruges i Norge. Disse skal i dette tilfælde være uden begrænsninger.

https://www.fylkesmannen.no/en/Rogaland/Health-and-care-services/Offshore-health-services/Helseerklaring/Acceptance-of-British-and-Dutch-medical-certificates/

Compression Air Emergency Breathing System (CA-EBS) er designet til personale, der rejser til eller fra offshore-installationer eller skibe via helikopter, hvor CA-EBS bruges i tilfælde af en nødlanding på havet. Certifikatet er nødvendigt, når BOISIT-træning finder sted på UK træningsfaciliteter. Husk at booke dette sammen med din OGUK, hvis du deltager i et britisk kursus. 

Absolutte kontraindikationer for EBS træning er:

– Tidligere spontan punkteret lunge

– Cystisk Fibrose

Har du astma eller KOL, skal der udføres lungefunktion. 

Klinikken udsteder oftest OGUK Offshore Certifikat til Offshore Vind.

En Offshore vind attest er gyldig i op til to år og består af følgende: 

 • Sygehistorie
 • Lægeundersøgelse
 • Urin test
 • BMI – measurement of height, weight and calculation of Body Mass Index
 • Visual acuity (near and distance) and visual fields test
 • Pulse and Blood Pressure Measurement
 • Lungefunktion / Spirometri
 • Høretest (Audiometri)
 • Chester Step Test

Tillægsundersøgelse til brug for vindsektoren i bla. Storbritannien, Holland og hos danske vindudviklere. Testen er en måde at vurdere en persons kondition. Det er en sub-maksimal test, der kræver, at man stepper på et trin, der er mellem 15 og 30 cm i højden – afhængig af alder og fysisk tilstand. Der steppes med stigende hastighed og op til 80% af beregnet max-puls. Medbring gerne sportssko / tøj.

Vi har erfaring med lægeundersøgelse i forbindelse med udstationering eller arbejde i lande hvor dette kræves.

Blandt andet erfaring med lægeundersøgelse for arbejde / udstationering i følgende lande:

 • Saudi Arabien
 • Brunai
 • Qatar
 • Kina
 • Sydafrika
 • Taiwan
Der kan være krav om røntgen og blodprøver.

Oftest kan både røntgen og tests udføres ved et og samme besøg.

Du skal medbringe FOTO ID 

Specialist udtalelse medbringes såfremt du er i medicinsk behandling.

 

Såfremt du er under uddannelse og Søfartsstyrelsen skal betale for din undersøgelse:

 •  Medbring optagelsespapir eller dokumentation fra skolen.

I Danmark er det ikke muligt at få udsted ENG1 for Britiske Søfarende.

Det danske Sundhedsbevis for Søfarende er godkendt på lige linie med ENG1 – se:

https://www.gov.uk/guidance/seafarers-medical-certification-guidance#seafarers-getting-an-eng1-equivalent-find-countries-whose-certificates-are-accepted-on-uk-flag-vessels

 

Vi udfører (aktuelt) ikke denne undersøgelse. 

Du kan få målt din Skuldervidde hos:

Maersk Trainin

eller

RelyOn Nutec.

 • SIMAC (eksklusiv juniorofficer-, seniorofficer- eller skibsfører uddannelsen).
 • MARTEC (inklusiv Skoleskibet Georg Stage)
 • Maskinmesterskolerne i København, Århus og Fredericia.
 • Marstal Navigationsskole.
 • Skagen Skipper Skole
 • Svendborg Søfartsskole.
 • Skoleskibet Georg Stage.
 • Nyborg Søfartsskole.
 • Danmarks Fiskeriskole.
 • Nordvestjysk Uddannelsescenter.
 •  Du skal medbringe optagelsespapirer eller dokumentation fra skolen.